Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

O Zavodu

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07 i 38/09), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije 11. ožujka 2008. godine donijela  je Odluku o osnivanju Javne ustanove “Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije” (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 4/08).

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, osnovan kao javna ustanova, započeo je s radom 1. kolovoza 2008. godine.

Danom početka rada, Zavod je pruzeo dio službenika, poslova, uredske i druge opreme, te arhiva Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, upravnog tijela Krapinsko – zagorske županije, u dijelu u kojem su se obavljali poslovi prostornog uređenja, a koje poslove prema novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07 i 38/09), nastavljaju obavljati županijski Zavodi za prostorno uređenje.

Pravni status: JAVNA USTANOVA (Rješenje trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-08/6789-2 od 27. svibnja 2008. godine.)

Osnivač: Krapinsko – zagorska županija

Matični broj: 02384582

OIB Zavoda: 87875393102

Sjedište Zavoda: Magistratska 1, 49 000 Krapina

Ravnateljica Zavoda: Snježana Žigman, dipl. ing.

Tel. 049/382-145      Fax: 049/382-149   

E-mail: snjezana.zigman@kzz.hr 

E-mail: zavod-prostor@kzz.hr 

Djelatnost

Djelatnost Zavoda je:

Ustroj i akti

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće upravlja Zavodom.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Župan.

Članovi Upravnog vijeća su:

  1. Irena Šafranko, predsjednica
  2. Juraj Matkun, član
  3. Jurica Vugrek, član
  4. Nikolina Šalković, članica
  5. Ana Zubić, članica

Ravnateljica Zavoda je Snježana Žigman, dipl.ing.

 

Dokumenti:

Statut Zavoda za prostorno uređenje

I Statutarna odluka o izmjeni Statuta

II Statutarna odluka o izmjeni Statuta

III Statutarna odluka o izmjeni Statuta

Statut Zavoda za prostorno uređenje - pročišćeni tekst

V Statutarna odluka o izmjeni Statuta

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda

I Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda

II Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda

III Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda

IV Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda - Pročišćeni tekst