Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.

"Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev se podnosi na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina. Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Krambergerova 1 - I kat, tijekom radnog vremena od 8 do 14 sati.

Službenik za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije:

Željko Kapelac, dipl.ing.arh.

Email: zeljko.kapelac@kzz.hr

Tel.:049/382-144
Fax: 049/382-149

 

Dokumentacija:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.g.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.g.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.g.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.g. pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.g. csv

 

Pristup informacijama - ZAHTJEV

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - Obrazac 3

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - Obrazac 4

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Zavoda

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Zavoda

Katalog informacija Zavoda