Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna nabava

 

Sukladno čl. 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije kao javni naručitelj obvezan je na internetskim stranicama objaviti Plan nabave i sve njegove kasnije promjene.

Sukladno čl. 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije kao javni naručitelj obvezan je na internetskim stranicama objaviti Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene.

2018.

I. izmjena Plana nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2018.g.

2017.

Plan nabave za 2017.g.

I. izmjena Plana nabave za 2017.g.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.g.-1.objava

II. izmjena Plana nabave za 2017.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.g.-2.objava

2016.

I. izmjena Plana nabave za 2016.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.g.-2.objava

Plan nabave za 2016.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.g.-1.objava

2015.

Plan nabave za 2015.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.g.-5.objava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.g.-6.objava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.g.-7.objava

I.izmjena Plana nabave za 2015.g.

II. izmjena Plana nabave za 2015.g.

2014.

Plan nabave za 2014.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-3.objava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-4.objava

I. izmjena Plana nabave za 2014.g.

II. izmjena Plana nabave za 2014.g.

2013.

Plan nabave za 2013.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-2.objava

I. izmjena Plana nabave za 2013.g.

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Obavijest temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.)

I.izmjena Plana nabave za 2012. godinu

Otvoreni postupak javne nabave usluge izrade "Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Krapinsko-zagorske županije" 31.08.2012.

II. izmjena Plana nabave za 2012.g.

Otvoreni postupak javne nabave motornog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti 03.10.2012.

III. izmjena Plana nabave za 2012.g.

IV. izmjena Plana nabave za 2012.g.

V. izmjena Plana nabave za 2012.g. 

2011.

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije izjavljuje da u 2011. godini nije provodio postupke javne nabave te nema podataka za unos u Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011.g.