Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 1. točke a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L 119 (dalje u tekstu: Uredba) imenovana je službenica za zaštitu osobnih podataka Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Obavlja najmanje sljedeće zadaće:

Službenica za zaštitu osobnih podataka Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obvezana je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) i drugim odnosnim propisima.

Službenica za zaštitu osobnih podataka Zavoda za prostorno uređenje KZŽ:

Ana Zubić, dipl. oec.

tel: 049/382-142

e-mail: zavod-prostor@kzz.hr