Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade održat će se od 24. srpnja do 02. kolovoza 2019. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada.

Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade održat će se 26. srpnja 2019. godine (petak) u 16 sati u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada.

Opširnije:www.pregrada.hr