Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice – Ciljane izmjene i dopune plana

Javna rasprava o Prijedlogu  I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice – Ciljane izmjene i dopune plana provest će se od 09. srpnja do 23. srpnja 2014. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave, od 9:00 do 14:00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Javno  izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna PPUOKT, sa stručnim obrazloženjem izrađivača (Zavod za prostorno uređenje KZŽ) održat će se 15. srpnja 2014. godine (utorak) u 16 sati u prostoru Doma kulture u Krapinskim Toplicama, Ksavera Šandora Đalskog 1, Krapinske Toplice.

Opširnije: www.krapinske-toplice.hr