Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade održat će se od 23. veljače do 24. ožujka 2015. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave, od 8:00 do 14:30 sati, u prostorijama Grada Pregrade (u holu zgrade) u Pregradi, Josipa Karla Tuškana 2.

Javno  izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana uređenja sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 05. ožujka 2015. godine (četvrtak) u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, Pregrada, Josipa Karle Tuškana 2.

Opširnije: www.pregrada.hr