Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se od 29. lipnja do 06. srpnja 2020. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u predvorju II. kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10, Zabok.

Javno izlaganje o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se 01. srpnja 2020. godine (srijeda) u 13 sati u gradskoj vijećnici Grada Zaboka (soba br. 21/II), Zivtov trg 10, Zabok.

Opširnije:www.zabok.hr