Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna rasprava o Prijedlogu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Javna rasprava o Prijedlogu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se od 16. lipnja do 23. lipnja 2021. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10, Zabok.

Javno izlaganje o Prijedlogu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se 18. lipnja 2021. godine (petak) u 13 sati u gradskoj vijećnici Grada Zaboka (soba br. 21/II), Zivtov trg 10, Zabok.

Opširnije:www.zabok.hr