Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Obavijest o ishodu Natječaja za prijam u radni odnos u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

KLASA: 350-01/20-01/22

URBROJ: 2140-20-01-21-20

Krapina, 15. siječnja 2021.

 

       Na temelju članka 19. stavka 1. Statuta zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije'' broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. - pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) i članka 5. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 350-01/08-01/11, URBROJ: 2140-20-01-08-03; KLASA:350-01/08-01/18, URBROJ: 2140-20-01-08-03 KLASA: 350-01/10-01/01, URBROJ: 2140-20-01-10-03 i KLASA:350-01/10-01/20, URBROJ: 2140-20-01-10-03) ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije donosi 

O D L U K U

O ODABIRU KANDIDATA

 

         I. Po raspisanom Natječaju za prijam u radni odnos u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za radno mjesto stručnog suradnika za prostorno uređenje na neodređeno vrijeme, objavljenom 08. prosinca 2020. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Krapina i na web-stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije www.prostor-kzz.hr, odabire se MATEJA GRADIŠKI.

 

          II. Odabranoj kandidatkinji ponuditi će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme sukladno općim aktima Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

 

          III. Ova Odluka dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Krapina i osobama koje su sudjelovale na Natječaju te će se objaviti na web-stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije www.prostor-kzz.hr.

 

                                                                                 RAVNATELJICA:       

                                                                          Snježana Žigman, dipl. ing.

 

Prilog:

Odluka