Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Odluka o poništenju Natječaja

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

KLASA: 350-01/20-01/07

URBROJ: 2140-20-01-20-15

Krapina, 14. listopada 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03)  ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije donosi

O D L U K U

o poništenju Natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme 

 

         1. Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za radno mjesto stručnog suradnika za infrastrukturne sustave KLASA: 350-01/20-01/07 URBROJ: 2140-20-01-20-01 od 03. kolovoza 2020. oglašen po Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Krapina i na mrežnoj stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije dana 06. kolovoza 2020. godine.

          2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.                                                     

      3. Ova Odluka objaviti će se na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije www.prostor-kzz.hr.

    RAVNATELJICA:

Snježana Žigman, dipl.ing.

Prilog:

Odluka