Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice provest će se od 09. srpnja do 16. srpnja 2014. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave, od 9:00 do 14:00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Javno  izlaganje o Prijedlogu izmijenjenog UPU-a, sa stručnim obrazloženjem izrađivača (Zavod za prostorno uređenje KZŽ) održat će se 15. srpnja 2014. godine (utorak) u 16 sati u prostoru Doma kulture u Krapinskim Toplicama, Ksavera Šandora Đalskog 1, Krapinske Toplice.

Opširnije: www.krapinske-toplice.hr